La col·lecció

Aquarel·les de Cal Sindreu

La col.lecció d’aquarel·les de Cal Sindreu és formada per més de cent obres, el denominador comú de les quals és la tècnica de l’aquarel·la, amb obres representatives de diferents escoles europees del segle XIX, moment en què es va viure la gran esplendor d’aquesta tècnica. Amb tot, el gruix de la col.lecció és composta per obres d’artistes espanyols i catalans, com l’obra Paisatge marroquí, de Marià Fortuny, a més de tot un seguit d’artistes deutors de l’herència de Fortuny, com Casanova, Ferrant, Fishermans, Benlliure, Galofre o Novas.

Col·lecció d'aquarel·les de l'espai Cal Sindreu

També trobem obres d’artistes ja modernistes influenciats per Fortuny, com Tamburini, Graner o Riquer, amb els temes més usuals d’aquesta tècnica: escenes del segle XVIII, orientalistes o costumistes, a més de recursos compositius i tècnics propis del preciosisme del fortunyisme.

La part més internacional de la col.lecció Cal Sindreu és formada per obres de l’artista anglès Lamplought, els italians Fortunati i Morani, i una obra de l’artista francès Casile.

En definitiva, la col.lecció Cal Sindreu és una oportunitat única per aprofundir més en els misteris d’aquesta tècnica, que va trobar en Fortuny un des seus grans representants .

 

Col·lecció aquarel·les famoses